Anjelik z dobrých rúk

Aktivity nášho partnera o.z.Wellgiving v oblasit vyjednávania medzi biznis svetom a svetom chránených dielní zaznamenali výrazný úspech – Slovenská sporiteľňa si v rámci náhradného plnenia objednala vyše 13 tisíc kusov vianočných pohľadníc, vďaka čomu klienti chránených dielní majú prácu a tak môžu zažiť pocit zmysluplnosti a užitočnosti. Autorka víťazného návrhu je (na snímke) z centra Andreas.

anjelik