Kontakt

Eva Fiedlerová, koordinátorka projektu

e-mail: eva.fiedlerova(at)gmail.com

tel: +421 910 939 765

Elena Bakošová, PR

e-mail: elena.bakosova(at)gmail.com

tel.: +421 908 765 087

Nika Šúchalová, ekonómka projektu

e-mail: suchalova1(at)gmail.com

tel.: +421 903 391 700

Martina Tvrdoňová, Wellgiving, partner projektu

e-mail: tvrdonova(at)dakujeme.sk

tel.: +421 949 428 239

Jana Mareková, riaditeľka Impulz

e-mail: riaditel(at)zpmp-impulz.sk

tel.: +421 911 975 854