Partner

Hlavným partnerom projektu je o.z. WellGiving.

Účasť partnerskej organizácie WellGiving v projekte je významná z dôvodu mnohoročných skúseností v jej zámere ideovo, prakticky a zmysluplne prepojiť tému chránených dielní s podnikateľským sektorom.

Misiou organizácie je inšpirovať ľudí pre dobro. Finančnú pomoc a sociálnu podporu poskytuje adresne a efektívne rodinám s postihnutým dieťaťom a rodinám v núdzi. Zároveň  mladým a dospelým ľuďom s postihnutím reálne šance pre nezávislý a samostatný život prostredníctvom spolupráce a inštitucionálneho rozvoja partnerov, t.j. chránených dielní, DSS a neziskových organizácií, ktoré sa venujú ľuďom s postihnutím.

Portfólio projektov:

(1) Projekt – zDobrychRuk.sk

Projekt finančnej stabilizácie a posilnenia konkurencieschopnosti organizácií, ktoré rozvíjajú pracovné zručnosti, talent a tvoria pracovné príležitosti pre ľudí s postihnutím

- inštitucionálny rozvoj a stabilizácia chránených dielní a neziskových organizácií

- hľadanie pracovných príležitostí pre ľudí s postihnutím

- podpora vzájomnej spolupráce prostredníctvom tvorby spoločného portfólia produktov, ich dizajnu a marketingu za účelom konkurencieschopnosti

Klienti: chránené dielne, DSS a neziskové organizácie

(2) Projekt – ďakujeme.sme.sk

Poskytovanie finančnej pomoci a opory rodinám s postihnutím dieťaťom a rodinám v núdzi z celého Slovenska. Hlavným cieľom je sanácia rodiny v jej prirodzenom prostredí poskytovaním sociálneho, právneho a fin. poradenstva. Od r. 2008, vďaka individuálnym darcom venovali rodinám: 236 820 eur. Partnerom projektu je sme.sk a Centrum právnej pomoci.

(3) Správa nadácií a grantových programov, poskytovanie poradenstva v oblasti charity a korporátnej filantropie.