O projekte


logo web

„Dobročinnosť je výnimočný stav, kedy sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť, aby pomohla trpiacemu.“ 

Milan Rúfus

Milí priatelia,

vítame vás na stránke projektu Spoločne za prijatie – za život bez znevýhodnenia. Projekt začal 1.9.2013 a potrvá do 28.2.2015.

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre sociálnu inklúziu  väčšinovej spoločnosti so svetom ľudí s mentálnym znevýhodnením a to prostredníctvom osobnej skúsenosti,  zážitkového učenia a tvorivého kontaktu.

Klienti chránených dielní ako herci, obchodníci, spotrebitelia, lektori, kuchári a pacienti rozšíria praktické zručnosti pre svoj každodenný život a ľuďom bez znevýhodnenia pomôžu rozvinúť kreativitu, citlivosť a zmysel pre konanie dobra.

Vďaka spolupráci so študentmi – filmármi a dizajnérmi (VŠVU, VŠMU) vznikne cenný vzdelávací a propagačný materiál – tri videotréningy, kuchárska kniha  a katalóg výrobkov.

Ďalšou strategickou oblasťou sú aktivity prepojené s podnikateľskou sférou, ktoré budú mať za cieľ priblížiť svet znevýhodnených ľudí ako nadaných a zručných remeselníkov. Koordináciu procesu prevezme partner projektu občianske združenie WellGiving s mnohoročnými skúsenosťami v zámere ideovo, prakticky a zmysluplne prepojiť tému chránených dielní s firemnou kultúrou a stratégiou. Marketingový plán, nové portfólio výrobkov a pracovné príležitosti budú výsledkom, ktorý môže významne ovplyvniť vzťahy medzi oboma svetmi a prispieť k udržateľnosti chránených dielní.

Treťou úrovňou  projektu je morálne oceňovanie inštitúcií/firiem/zamestnávateľov, ktoré otvoria dvere spolupráci na projekte. Do názvu a grafického prevedenia certifikátov budú zapojené všetky spriatelené organizácie a hodnotenie návrhov prevezmú samotní klienti. Ocenenia budú udeľované počas kultúrno-spoločenských podujatí pre širokú verejnosť a jednotlivci môžu svoju priazeň a podporu myšlienke vyjadriť získaním medailóniku pod názvom “Očko do siete”.

Ak Vás projekt zaujal, alebo máte nejaké otázky, prípadne záujem o spoluprácu, neváhajte nás kontaktovať.