Ako sa môžete zapojiť

1.) vytváranie priateľského a podporujúceho prostredia pre ľudí so znevýhodnením – zamestnávanie, ochotný, ľudský prístup personálu, bezbariérovosť, asistenčné služby pri ťažkostiach

2.) poskytovanie odborných konzultácií pro bono (právne, sociálne, psychologické poradenstvo)

3.) dobrovoľníctvo – darujte svoj čas  – príďte nám pomôcť do chránených dielní, zapojte sa do našich aktivít, pomôžte s organizáciou podujatí pre verejnosť,..

4.) darcovstvo  2%

5.) náhradné plnenie:

٭       ak máte viac ako 20 zamestnancov a nezamestnávate človeka so zníženou pracovnou schopnosťou, máte povinnosť zaplatiť štátu  pokutu

٭       zadaním zákazky pre chránené dielne  (náhradné plnenie) ušetríte a zároveň podporíte zamestnávanie znevýhodnených ľudí

6.) materiálno – technické a priestorové vybavenie – kancelársky papier, zaujímavý materiál do tvorivých dielní – zvyšky látok a pod., pro bono poskytnutie priestoru, techniky a iných zariadení