Spolupracujúce organizácie

Ďakujeme nižšie uvedeným organizáciám a jednotlivcom za spoluprácu na projekte:

Vysoká škola výtvarných umení – Katedra dizajnu: spolupráca na tvorbe najmä tlačových výstupov (Doc.Pavel Choma a jeho študenti a študentky)

Vysoká škola múzických umení – spolupráca na výrobe edukačných videí (Daniel Rihák a kol.)

Zdravíčko – vedenie workshopov o zdravej výžive (Ing. Gabriela Žlebeková)